Hem » Våra Alumner » Firas Lwqa

Firas kombinerar anställning och egenföretagande inom ekonomi.

Firas Lwqa har nyligen föreläst för de blivande redovisningsekonomer på TUC Yrkeshögskola. Det väckte många minnen från tiden då han själv läste programmet.

Firas Lwqa arbetar idag som analytiker och controllerassistent på Svenska Kyrkan och kombinerar det med att vara egenföretagare. Firas driver en redovisningsbyrå med två anställda, vilket ger honom möjligheter att arbeta med flera bitar inom ekonomi. ”Som anställd på Svenska kyrkan och egenföretagare får jag båda delarna; på en ekonomiavdelning får man specialisera sig inom ett område, medan man på en byrå arbetar mer brett” förklarar Firas.

Inspirerades vid ett månadsmöte

Vägen till yrket har inte varit helt spikrak och Firas mötte på motgång under resans gång. När Firas kom till Sverige 2010 började han i skolan och tog senare studenten. Efter gymnasiet arbetade han på Scania som montör. ”Vid ett månadsmöte fick vi veta att avdelningen jag arbetade på gick back”. Firas fick tänka om och det fick honom att fundera på vilka aspekter som gör att ett företag går plus hitta anledningar till varför det inte går lika bra inom andra områden. Det väckte hans intresse av ekonomi och analys.

Fick hjälp genom yrkessvenska

Firas sökte programmet Redovisningsekonom och kom in 2016 och kände att studierna var tuffa till en början. ”Jag hade svårt med språket och trodde nog att yrkessvenska innebar att man fick hjälp med att förstå uppgifter” berättar Firas. Den yrkessvenska som TUC Yrkeshögskola erbjuder innebär att de studerande hjälp att förstå den terminologi som används inom yrket. ”Det var flera i min klass som behövde hjälpen och verkligen uppskattade den. Själv kände jag att det släppte när vi startade med de mer renodlade ekonomikurserna” berättar Firas.

Läste relevanta kurser

Med kurserna som Firas läste öppnade sig en helt ny värld för honom. ”Det var många intressanta kurser och de var verkligen relevanta. Jag tyckte att beskattningsrätten var väldigt bra – det var spännande att få lära sig hur man söker i lagboken” förklarar han.

Den sociala biten av utbildningen är det som Firas minns tillbaka till med värme. ”Vi hade många grupparbeten och där kunde vi klasskompisar hjälpa varandra att komma framåt” säger Firas.

Yrkesrollen har ändrats

Även Firas nuvarande yrkesroll erbjuder mycket av socialt utbyte. ”Mycket inom redovisning har blivit automatiserat, så yrkesrollen handlar väldigt mycket att arbeta med rådgivning, vilket jag arbetar mycket med på min redovisningsbyrå. När jag är på Svenska kyrkan så blir det mer av daglig verksamhet som rör ekonomi på en arbetsplats.”

Gästföreläser för nuvarande studerande

När Firas besöker TUC Yrkeshögskolas lokaler i Jönköping så är det för att gästföreläsa för de blivande redovisningsekonomer. ”Jag vill berätta om de misstag som jag själv gjorde och hur de studerande kan ta lärdom av det. Så jag lyfter att det är viktigt att planera sin LIA (praktik) i tid. Ta reda på vad uppgiften under LIA-perioden är och ta en dialog kring uppgiften med företaget som du vill praktisera hos.” Firas menar att LIA:n är en värdefull del i utbildningen som verkligen ska tas vara på.