Hem » Våra Alumner » Steven McDaniel & Niklas Lindblom

De visar vägen till nyckelkunderna.

Niklas Lindblom och Steven McDaniel är båda säljare som kände att de ville förnya sig och hitta en ny ingång i yrket. Utbildningen Key Account Manager (KAM) blev möjligheten för dem att ta karriären till en ny nivå.

Niklas Lindblom

Niklas Lindblom hoppade på den ettåriga KAM-utbildningen 2018 då han kände att han ville gå längre inom säljbranschen. Han berättar att utbildningen erbjöd honom den kunskap som han hade saknat för att verkligen kunna gå på djupet.

”Genom utbildningen fick jag mer kunskap om strategisk omvärldsanalys, marknadsföring och projektledning” berättar Niklas. Han förklarar att detta är något som är viktigt när det kommer till att arbeta med ett företags nyckelkunder.

I dag arbetar Niklas på DESMI, ett företag med cirka 1000 anställda runtom i Europa och med ett relativt nytt kontor i Sverige.

”Jag har fått vara med och bygga upp Sverigekontoret och där har mina kunskaper varit värdefulla!” berättar Niklas Lindblom.

Ville ta steget vidare

Steven McDaniel kände att han ville göra något nytt efter att ha arbetat i golfbranschen i 20 år.

”Jag tittade först på utbildningar på universitetet, men när en kompis rekommenderade mig en yrkeshögskoleutbildning fastnade jag för det” berättar Steven. Han menar att det var det täta samarbetet med näringslivet som gjorde att utbildningsformen kändes som det bättre alternativet för honom. Key Account Manager blev det naturliga steget och något som Steven inte ångrat.

”Jag såg det som ett mål att arbeta som Key Account Manager och att det är något som många företag behöver hjälp med. Det är ju inte alla företag som jobbar med de stora nyckelkunderna men att man kan bli en del i arbetet att nå dit. Då är det viktigt att ha kunskap om det strukturerade och långsiktiga arbetet med att bygga en relation med kunden” förklarar Steven.

Ger bra förberedelse för kommande jobb

Steven McDaniel

Efter utbildningen fick Steven jobb som KAM på Range Servant där han arbetar både mot den svenska och den internationella marknaden. Han lyfter att det arbete som är absolut viktigast för honom är det långsiktiga relationsbyggande arbetet.

”När man jobbar som KAM är kundkontakten mer komplex. På ett sätt blir man som en del i det företaget som du säljer till. Du har ett ben i ditt företag och ett ben i kundens bolag” förklarar Steven. Han menar att det blir mer lönsamt för företaget med denna typ av försäljning i jämförelse med de snabba transaktionsaffärerna.

Bra bredd som gav en god grund

Nu ser hon fram emot att få jobba på och testa sin yrkesroll. Hon ser att utbildningen kan erbjuda så Både Niklas och Steven lyfter vikten av utbildningen för att se hur omvärldsanalys, marknadsföring och affärsjuridik hänger ihop, detta för att förstå värdet av att satsa på de långvariga säljrelationerna och större nyckelkunderna.

”Här har jag ju även haft fördelen att kunna ta hjälp av mina lärare från utbildningen som har fungerat som ett bollplank där man ställa frågor och kolla av idéer” berättar Steven.

Distansstudier passade dem båda

KAM-utbildningen ligger över två terminer och är distansförlagd, något som Niklas och Steven ser som en fördel.

”Jag jobbade halvtid under utbildningen och tyckte att det var bra att man hade möjlighet att se lektionerna vid senare tillfälle” berättar Niklas men framhåller att det är bäst att avsätta tid för lektionerna då man kan vara med i diskussionerna. Även Niklas arbetsgivare såg fördelarna med att Niklas fortbildade sig och under utbildningens gång blev Niklas befordrad till produktansvarig

”Jag skulle säga att de såg mervärdet i att jag utbildade mig.” Niklas hade kikat runt på olika säljkurser men reagerade på hur dyra dessa utbildningar var. ”Då det är en yrkeshögskoleutbildning så är den ju kostnadsfri” konstaterar Niklas.

Även Steven såg fördelarna med distansutbildningen.

”Jag hade först tänkt att ta tjänstledigt för att gå utbildningen men det slutade med att jag arbetade heltid” berättar Steven. För familjelivet så fungerade det bättre att det var på distans då det inte behövde ta restid vilket skulle innebära mer tid ifrån familjen.

Ger inblick i värdet av långsiktig strategi

För Niklas och Steven har utbildningen varit a och o i yrket som Key Account Manager. De stämmer in i att det finns en föreställning om att man kan jobba som KAM genom lång erfarenhet som säljare men att man då missar viktiga verktyg som utbildningen ger.

“Utbildningen var väldigt värdefull och jag ser att jag tänker mer långsiktigt. Jag lärde mig att kartlägga kunderna på ett helt annat sätt. Med utbildningen blev det större värde i affärerna” säger Niklas Lindblom.