Hem » Våra Alumner » Fredrik Thingberg

Fredrik arbetar dagligen för att uppnå de globala målen.

När Fredrik Thingberg valde att utbilda sig till arbetsledare inom måltidsservice hade han ingen aning om att han skulle arbeta för att förbättra världen, något han gör dagligdags på Stadsmissionen.

Fick tips av en kollega

Fredrik Thingberg har jobbat inom matlagningsbranschen och arbetat med allt från krog till offentlig köksverksamhet. ”Jag jobbade på ett behandlingshem med handledning i köket när jag såg en annons om TUC Yrkeshögskolas program Arbetsledare inom måltidsservice. Det lät intressant och en av mina kollegor, som hade gått utbildningen, kunde rekommendera den” berättar Fredrik. När han tittade på kursinnehållet lät det så intressant att det inte fanns något att tveka på.

Fick nytta av det han lärt sig

När Fredrik började utbildningen märkte han att det var mer än bara näringsberäkning, kunskaper som verkligen skulle komma väl till hands när han fick frågan om att starta upp en matcentral på Västerås Stadsmission. ”Utbildningen var till stor nytta. När jag körde igång fanns det bara ett kontor med ett skrivbord. Jag fick börja leta rätt på en livsmedelslokal, inreda och bestämma hur det skulle se ut” förklarar Fredrik. Verksamheten kom igång och Fredrik märkte att det han lärt sig i kursen Ledarskap och organisation gav honom mycket i den nya rollen.

Gör verklig skillnad för dem i nöd

Idag arbetar han med andra uppgifter än vad han hade tänkt sig när han började programmet men tycker ändå att det han lärde sig är en stor tillgång. ”När man börjar en utbildning så är det inte säkert att målet är det som man satte vid start. Det behöver inte vara dåligt”. För Fredrik var det tvärtom och han känner att det han gör idag verkligen gör skillnad.

Fredrik har skapat en livsmedelsbutik för personer i ekonomisk och social utsatthet där de kan komma och plocka på sig mat för att mätta sina barns munnar. ”Vi har räknat och kommit fram till att det är cirka 4 000 barn i Västerås som lever i ekonomisk utsatthet och är beroende av vår butik. Att svensk skolmat är gratis underlättar men när helgen kommer så är det inte säkert att dessa barn får mat” berättar Fredrik.

Mer självförtroende i yrkesrollen

Genom nära samarbete med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och andra religiösa organisationer har Stadsmissionen kartlagt personer som är i behov av matkassar. ”Med hjälp av livsmedelsindustrier och lokala butiker kan vi se till att industriernas överproduktion och varor som butikerna inte säljer kommer till människor som behöver hjälpen” förklarar Fredrik.

Hjälper personer till anställning

Arbetet som Fredrik och hans kollegor bedriver kommer inte bara de hungriga till gagn utan samhällsnyttan är större så. ”Våra anställda är personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden och den tjänst de har fått hos oss är till viss del bidragsfinansierat. De kan arbeta hos oss upp till två år där de får utbildning och träning inom butikshantering, lagerhantering och även mattransporthantering som gör att de lättare kommer ut i arbetslivet efter en anställning hos oss” berättar Fredrik.

Jobbar med flera av de mål som finns i Agenda 2030

Att arbeta med de globala målen är något som kommer naturligt när man driver en matbutik genom Stadsmissionen. Genom verksamheten kan Fredrik kryssa för att han arbetar med 6 av de 17 mål som är satta i Agenda 2030. ”Vi arbetar dagligen med mål 1 och 2 som handlar om att bekämpa fattigdom och hunger, vilket även påverkar god hälsa och välbefinnande för föräldrar som känner stress när de inte kan ställa mat på bordet. Det innebär att vi även arbetar med mål 3 i Agenda 2030” säger Fredrik.

Fredrik lyfter att den del av verksamheten som innefattar arbetsträning så arbetar Stadsmissionen även med mål 8. ”Det åttonde målet handlar om anständiga arbetsvillkor. Här får personer som inte varit i anställning på väldigt länge möjlighet att ta sig tillbaka till arbetslivet med nyvunnen erfarenhet inom de delar som de får träna på hos oss”.

Arbetar aktivt för ett bättre klimat

Med hjälp av de livsmedelsindustrier och butiker som bidrar med mat och hygienartiklar till de som lever i ekonomisk och social utsatthet så arbetar Stadsmissionen med klimatmålen 12 och 13. ”Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och där tar vi tillvara på det som kunder inte hade köpt, mat som är fullt ätligt men som ratas för utseende eller datumstämpel. Där ingår även mål 13 som handlar om klimatförändringar.”

Utbildningen ledde i en annan riktning än tänkt

I Fredriks fall arbetar han inte i storkök men har stor nytta av det han lärde sig när han studerade till arbetsledare inom måltidsservice. Tack vare sin utbildning kan han arbeta mer effektivt för att göra samhällsskillnad. Fredrik lyfter att ingen kan arbeta med alla globala mål men att alla kan arbeta för att nå något eller några av dessa mål.

Vilka mål arbetar din organisation med?