Giraffkalven.

Vi är glada över att berätta att våra studerar på TUC Yrkeshögskola har chansen att vinna Giraffkalven. Priset delas ut till den eller de studerande vars examensarbete sticker ut och gör skillnad utifrån målen kopplade till Agenda 2030.

Bakgrund

Sedan 2011 delar Social Venture Network Sweden, SVN, årligen ut Giraffpriset. Priset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Som en del i det samarbetet med Social Venture Network beslutades det att TUC Yrkeshögskola skulle dela ut priset Giraffkalven med Giraffpriset som förebild.

Kriterierna

Social Venture Networks kriterier gäller även Giraffkalven tillsammans med TUCs kompletterande kriterier:

Priset

Vinnaren tilldelas 5 000 kronor för sitt examensarbete och vinner även en dagbiljett, tur-och-retur till Gotland vid Almedalsveckan där priset delas ut.

Våra studerande tävlar automatiskt när de lämnat in ditt examensarbete. Vinnaren utses i juni vilket innebär att tävlingsperioden sträcker sig från 1 juni till 1 juni följande år.

Varje utbildningsledare nominerar ett examensarbete varpå varje skola väljer ut ett av dessa examensarbeten. Därefter skickas de vidare till en jury som består av representanter från TUC.